เอเยนต์รับ “จอร์จินโญ่” อาจรอย้ายตามร่วมงาน “ซาร์รี่” ...