“โมดริช” เปิดกว้างต่อสัญญาแต่พร้อมพิจารณาอนาคตด้วยวัยที...